Laatst bijgewerkt: 18-05-2023

VGVD Management hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan in verband met onze diensten. We streven ernaar om transparant te zijn over onze privacypraktijken en de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen.

  1. Verzamelde informatie

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

1.1. Basisinformatie: Naam, contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, postadres), geboortedatum, nationaliteit en andere relevante identificatiegegevens.

1.2. Professionele informatie: CV, werkgeschiedenis, opleidingsgegevens en andere relevante informatie met betrekking tot uw carrière.

1.3. Financiële informatie: Bankrekeninggegevens, facturatiegegevens en andere informatie die nodig is voor betalingsverwerking en financiële administratie.

1.4. Communicatiegegevens: Gegevens die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of sociale media.

  1. Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

2.1. Dienstverlening: Het leveren van onze managementdiensten aan u, inclusief contractonderhandelingen, planning en administratie.

2.2. Communicatie: Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken, het verstrekken van informatie over onze diensten en het beheren van onze zakelijke communicatie.

2.3. Wettelijke verplichtingen: Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, het bijhouden van financiële administratie en het nemen van maatregelen ter voorkoming van fraude en misbruik.

2.4. Verbetering van onze diensten: Analyseren van gegevens en feedback om onze diensten te evalueren, verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

  1. Gegevensopenbaarmaking

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij:

3.1. Wettelijke verplichting: Het delen van informatie is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

3.2. Uw toestemming: U heeft uitdrukkelijk uw toestemming gegeven voor het delen van uw gegevens voor een specifiek doel.

  1. Gegevensbeveiliging

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of vernietiging. We hanteren veiligheidsmaatregelen zoals firewalls, versleuteling van gegevens, beperkte toegangsrechten tot informatie en het periodiek evalueren van onze beveiligingspraktijken.

  1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

  1. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

  1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, uw persoonlijke gegevens of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op:

VGVD Management
Adres: Snekermeer 20, 1509 JN Zaandam
E-mail: info@vgvdmanagement.nl
Telefoon: 0653287986